"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę"

Fundacja „Lepszy Świat” została powołana do życia w 2010 roku, w 2012 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Od początku działalności nasze działania statutowe skierowane były na rzecz humanitarnego i właściwego obchodzenia się ze zwierzętami, zwalczanie przejawów przemocy wobec nich, ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt.

Propagujemy zwalczanie bezdomności poprzez ograniczenia populacji zwierząt domowych za pomocą sterylizacji i kastracji, a także poprzez aktywne poszukiwanie zwierzętom nowych domów. W ramach wolontariatu od początku powstania fundacji współpracujemy z cieszyńskim schroniskiem dla psów „Azyl”. W 2017 roku otworzyliśmy nasze przytulisko dla kotów „Koci zakątek”, gdzie bezpieczne schronienie i pełną miskę znajdują kocie bezdomniaki i sieroty.  Prowadzimy edukację humanitarną w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Fundacja angażuje się i wspiera akcje związane z ekologią. Propagujemy idee wegetarianizmu, weganizmu, oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Nasi wolontariusze oraz inspektorzy to grupa osób, która poza ogromnym sercem i wrażliwością, ma także praktykę, wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Przez cały czas aktywnie szkolimy się w zakresie pomocy zwierzętom. Nasi ludzie są ambitni, pełni zapału i ogromnego zaangażowania w to, co robią. Prowadzą u siebie domy tymczasowe dla podopiecznych fundacji, pomagają tym najbiedniejszym, najbardziej skrzywdzonym przez los i ludzi zwierzakom. Nasi inspektorzy reagują i interweniują w sprawach znęcania się i złego traktowania zwierząt.

Współpracujemy z inspekcją weterynaryjną, samorządami, organizacjami pozarządowymi, gabinetami weterynaryjnymi, jednostkami Policji i Straży Miejskiej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Nasze działania statutowe i pomoc potrzebującym zwierzętom realizujemy dzięki darowiznom, datkom, zbiórkom i akcjom charytatywnym oraz zebranej kwocie z 1% podatku.

Mamy bliższe i dalsze plany, kolejne misje do zrealizowania, dziesiątki zwierząt oczekuje na naszą pomoc. Naszym marzeniem na przyszłość jest uruchomienie własnego ośrodka opiekuńczo-adopcyjno-edukacyjnego, który będzie schronieniem i domem dla zwierząt, które tego domu nigdy nie miały, lub ten dom straciły, a także dla tych, które doświadczyły przemocy i nienawiści ze strony człowieka. Będzie to miejsce gdzie zawsze znajdą ciepły i bezpieczny kącik, pełną miskę i dużo miłości ze strony naszych wolontariuszy. Wiele już zrobiliśmy, ale jeszcze więcej przed nami!

opp

Fundacja dla Zwierząt i Środowiska "Lepszy Świat"
ul. Zamkowa 3 abc (budynek B)
43-400 Cieszyn

KRS 0000366266
ING Bank Śląski, 33 1050 1403 1000 0090 3005 3319

Biuro czynne:

poniedziałek 9.00 - 17.00

wtorek 9.00 - 17.00

środa 9.00 - 17.00

czwartek 9.00 - 17.00

piątek 8.00 - 16.00

Koordynator biura:
Patrycja Sobaniak
Tel.: +48 605 118 117
E-mail: kontakt@fundacjalepszyswiat.pl

Koordynator d/s wolontariatu:
Marta Mędrzak-Gajda
Tel.: +48 601 450 452
E-mail: wolontariat@fundacjalepszyswiat.pl

Zarząd Fundacji:
Katarzyna Brandys – prezes zarządu
Tel.: +48 782 717 771
E-mail: biuro@fundacjalepszyswiat.pl

Michał Głąbik – wiceprezes
Tel.: +48 782 247 435
E-mail: biuro@fundacjalepszyswiat.pl

Rada Fundacji:
Zofia Wszołek Ewa
Kocurek-Muszyńska
Anna Sidzina-Landowska

Inspektorzy uprawnieni do przeprowadzania interwencji:
Katarzyna Brandys
Tel.: +48 782 717 771
E-mail: biuro@fundacjalepszyswiat.pl

Michał Głąbik
Tel.: +48 782 247 435
E-mail: michal@fundacjalepszyswiat.pl

Zofia Wszołek
Tel.: +48 508 063 271
E-mail: zofiakrystyna@poczta.onet.pl

Aureliusz Pasterny

Klaudia Madzia

Małgorzata Fober

Marketing, social media, współpraca ze sponsorami:
Patrycja Sobaniak
Tel.: +48 605 118 117
E-mail: kontakt@fundacjalepszyswiat.pl

Marta Mędrzak-Gajda
Tel.: +48 601 450 452
E-mail: marta@fundacjalepszyswiat.pl

Pozyskiwanie dotacji, grantów i funduszy strukturalnych:
Katarzyna Brandys
Tel.: +48 782 717 771
E-mail: biuro@fundacjalepszyswiat.pl

Edukacja Humanitarna, kontakt z placówkami:
Marta Mędrzak-Gajda
Tel.: +48 601 450 452
E-mail: edukacja@fundacjalepszyswiat.pl

Oraz wielu wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którzy nie zostali tutaj wymienieni, ale bez których nie byłoby fundacji.

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: